11 kwietnia 2003
"SCENA TEATRALNA"
Jupi Podlaszewski
"L'Embellie"
Chwilowy Teatr l'Obligue

Przedstawienie o godz. 19:00