13 czerwca
"TEATR PRZY STOLIKACH"
Sławomir Mrożek »
"EMIGRANCI" »
Opracowanie tekstów i reżyseria: Edward Żentara
Wykonawcy: Tadeusz Dudojæ, Edward Żentara
Przedstawienie własne Teatru "Dialog".