14 marca 2003 r. [relacja...]
"DIALOGI O KULTURZE" [więcej]
Dialog pierwszy
z Waldemarem Dąbrowskim,
ministrem kultury,
rozmawia
Bogdan Gutkowski i jego goście