15 grudnia 2003 r. "DIALOGI O KULTURZE"
Dialog trzeci z prof. Jerzym Bralczykiem,
językoznawcą, rozmawiał Bogdan Gutkowski i jego goście, [relacja] »