18 czerwca "SCENA POEZJI"
Premiera
Jan Paweł II "Tryptyk rzymski"
wybór tekstów: Maria Ulicka
Wykonawcy: Jerzy Domin, Mirosław Krom, Jerzy Litwin
Przedstawienie własne Teatru "Dialog".