19 września SCENA TEATRALNA
PREMIERA
godz. 19:00
Kazimierz Moczarski
"Rozmowy z katem"
w wykonaniu
Edwarda Żentary, Leszka Żentary,
reżyseria: Edward Żentara