26 marca 2003
"SCENA POEZJI"
Kazimiera Iłłakowiczówna
"Imiona wróżebne"