Moje miasto

Izabela Nowak


29 maja 2003 roku koszaliński Teatr Propozycji "Dialog" zaprosił swych wiernych widzów na kolejną premierę w ramach "Sceny Poezji". Spektakl zatytułowany "Moje Miasto. Poetycka opowieść człowieka, który pół wieku spędził w Koszalinie" złożony został z wierszy Ryszarda ULICKIEGO. Reżyseria oraz dobór tekstów jest dziełem Marii ULICKIEJ.

Spektakl "Moje Miasto" złożony został gównie z utworów poetyckich zawartych w debiutanckim tomiku Ryszarda Ulickiego "Wiersze". Program uzupełniły nowe utwory, które znajdą się w przygotowywanej już do druku kolejnej publikacji oraz piosenki prezentowane przez Katarzynę Ulicką-Pydę i występującego gościnnie Bogdana Trojanka z zespołu cygańskiego Terne Roma. Dialogowi aktorzy - Ewa Nawrocka, Wacław Dąbrowski, Jerzy Domin, Mirosław Krom i Jerzy Litwin prezentujący wiersze, zabrali publiczność w nostalgiczną podróż złożoną z poetyckich impresji... Wyprawę do krainy dzieciństwa i młodości autora "Mojego miasta". Ze wspomnień, wnikliwych, a jednocześnie pełnych poezji spostrzeżeń, z nasyconych ciepłych humorem refleksji utkany został świat, który bezpowrotnie już stał się przeszłością.... Prywatne wspomnienia splecione zostały z historią, na którą Ryszard Ulicki spogląda z nie pozbawionym poczucia humoru dystansem, dostrzegając relatywizm i - czasami - absurd, towarzyszące dziejowym zdarzeniom.
W wymiarze najbardziej prywatnym - historią dla autora "Mojego miasta" są wspomnienia o ludziach, którzy ukształtowali jego osobowość. Wspomnienia te, zatytułowane "Listy do żywych i umarłych" zostały zawarte w drugiej części jego poetyckiego debiutu. "Wierszy", Tym listom, prezentowanych na spotkaniu przez "dialogowych" aktorów, towarzyszył blask świec zapalanych przy każdym, padającym ze sceny nazwisku... To symbol pamięci, tej najbardziej osobistej, pozbawionej pomnikowego patosu, pamięci pełnej ciepła i nostalgii.

Oprócz wspomnień, spektakl "Moje miasto" przyniósł również ważne emocjonalne i intelektualne przesłanie. Otóż - w życiu każdego człowieka powinien znaleźć się czas na refleksję. Wieczny pośpiech, który zdominował każdy nasz dzień powoduje, że bezpowrotnie można zagubić świadomość tego, co w życiu najważniejsze, minąć człowieka, który mógłby tak bardzo wzbogacić naszą egzystencję... Nie dziwi więc tytuł rozpoczynającej spektakl piosenki, w której Ryszard Ulicki przekazuje te ważne - i dla siebie i dla innych - myśli: "Zatrzymaj się, życie"...

Finałowa, kończąca spektakl pieśń - "Pozwól mi, Panie, zostać sobą" jest artystycznym podsumowaniem pewnego etapu w życiu Ryszarda Ulickiego, a jednocześnie swoistym życiowym credo człowieka, który potrafi już spojrzeć wstecz i dokonać przewartościowań, by odkryć swoją prawdę - zarówno tę bardzo osobistą, jak i uniwersalną.!

Maria Ulicka, wierna tradycji koszalińskiego Teatru Propozycji, nadała spektaklowi kształt dialogu, rozpisanego na pięć głosów. Ta rozmowa, dotykająca najważniejszych problemów ludzkiej egzystencji, prowadzona była przez aktorów za pośrednictwem wierszy - mądrych i głębokich. A dialog ten zakończył sam autor "Mojego miasta", zwracając się do widzów, którzy w majowy wieczór wypełnili salę koszalińskiego Domku Kata:

Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie - powiedział - Mam nadzieję, że dzięki temu spotkaniu poznali mnie bliżej.
Spektakl spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Gorącymi oklaskami podziękowano aktorom, realizatorom i autorowi "Mojego miasta". Nic dziwnego - w płynących ze sceny strofach każdy z widzów mógł odnaleźć echa własnych przeżyć...

 

Niniejszy tekst publikujemy dzięki uprzejmości
redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego "Miesięcznik"Scena Teatralna | Scena Muzyczna | Scena Poezji | Teatr przy stolikach | Dialogi o Kulturze | Spotkania autorskie
  
Napisz do nas: dialog@teatrdialog.koszalin.pl
jeśli masz jakiekolwiek pytania czy sugestie.
Copyright © 2003 Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog